10 mei 2022

Bedrijfs­activiteiten financieren in onzekere tijden

Bedrijfsactiviteiten financieren - BBN Corporate Finance

We leven in uitdagende tijden, waarin het financieren van bedrijfsactiviteiten steeds moeilijker wordt. De huidige ontwikkelingen zorgen voor een hoop onzekerheid in transportkosten, grondstofprijzen en de beschikbaarheid van materialen. Kortom: er zijn allerlei factoren die onze manier van ondernemen beïnvloeden. 

Hoe zorgt u als ondernemer voor een stevige financiële basis in de huidige economie? In dit artikel hebben we het over het financieren van bedrijfsactiviteiten in onzekere tijden.

Economische ontwikkelingen en bedrijfsfinanciering

Momenteel spelen de volgende ontwikkelingen een grote rol in het bedrijfsleven:

 • de nasleep van corona;
 • tekorten aan grondstoffen;
 • stijgende grondstofprijzen;
 • de oorlogssituatie in Europa;
 • personeelsgebrek;
 • inflatie.

Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op uw werkkapitaal (cashflow) en financieringen. Het is belangrijk om het werkkapitaal te managen. Bankiers, financiers en aandeelhouders kunnen goed omgaan met dit soort veranderende omstandigheden, maar het is wel zaak om verrassingen zo veel mogelijk te voorkomen. Financiers maken een analyse van de risico’s omtrent contracten. Dat kunt u als ondernemer natuurlijk ook doen.

Analyse van bedrijfsactiviteiten

Maak analyses van uw contracten. Let hierbij op:

 • stijgende (grondstof)prijzen: berekent u deze door aan uw klanten?
 • beschikbaarheid van grondstoffen: zijn ze op tijd leverbaar?

Het niet kunnen leveren en hoge prijzen zijn allebei grote problemen. Kijk daarom naar welke prestatieverplichtingen er in het contract staan, zodat u niet voor grote verrassingen komt te staan. Kunt u later leveren en stijgende prijzen doorbelasten? 

“U kunt niet bepalen hoe de wind waait, maar u kunt wel bepalen hoe u de zeilen zet”

Dat zal niet in alle gevallen lukken. Grondstofprijzen fluctueren zo snel, dat er een grote mate van onvoorspelbaarheid ontstaat. Hierdoor gaan veel leveranciers met dagprijzen werken. Op deze factoren hebt u geen invloed, maar u kunt wel kiezen hoe u ermee omgaat. Ga aan de slag met het in kaart brengen van uw risico’s. 

Werken met scenario’s bij financiering

Hoe zien de verschillende scenario’s eruit? Ga met een team van verschillende mensen uit uw organisatie om tafel zitten en bespreek vanuit verschillende invalshoeken welke scenario’s mogelijk zijn. 

Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

 • grondstofprijzen;
 • inflatie;
 • materiaalprijzen;
 • transport;
 • leveringen.

Hoe gaan die zich ontwikkelen en hoe speelt u hierop in? Wat verwachten uw leveranciers voor de komende tijd? Beschrijf deze scenario’s en bedenk hierbij ook wat het effect op uw budget is. Ieder scenario kan gebeuren, denk dus ook aan de worst-casescenario’s.

Vooruit kijken: wat doet het met uw financieringen?

Kijk wat het effect is van de scenario’s op uw cashflow. Probeer hierbij in ieder geval 3 tot 6 maanden vooruit te kijken. Langer vooruit kijken is lastig, omdat de ontwikkelingen erg onzeker zijn. Toch moet u zeker 1-2 kwartalen vooruit kijken naar wat uw verplichtingen zijn en hoe u daaraan gaat voldoen.

Neem daarin ook uw financiering mee en zorg dat u financieringsstructuur “future-proof” is. Zijn uw assets voldoende gefinancierd? Kunt u nog ergens schuiven in die financieringsstructuur?

“De gouden regel hierin is: kort geld met korte financiering en lang geld met lang”

Lang geld is vermogen dat u nodig heeft voor bijvoorbeeld machines die u lang gaat gebruiken. De regel hierbij is om lang geld te combineren met een financiering die loopt over langere tijd. Hetzelfde geldt voor kort geld: een kleine investering is goed te combineren met een kortetermijnfinanciering. Let hierop bij het aangaan van financieringen.

Soorten financieringen voor bedrijfsactiviteiten

Sinds een aantal jaren ziet de financieringswereld er heel anders uit. Vijf jaar geleden bracht u alles onder bij één financier, maar nu zien we steeds meer versplintering. Welke soorten financieringen zijn er mogelijk?

Aandeelhouders

Aandeelhouders investeren in uw onderneming. Het geld wordt vervolgens gezien als eigen vermogen. Dit is voordelig bij het aanvragen van andere externe financieringen.

Bankfinanciering

De meest traditionele bedrijfsfinancier is de bank. Een bank kijkt natuurlijk naar het hele plaatje van uw onderneming, maar let vooral op de verwachte omzetcijfers, winst en het vermogen. 

Asset-based financieringen

Asset-based financiers leunen op uw assets. Denk hierbij aan debiteuren, voorraden en machines. Deze assets fungeren als onderpand voor de financiering. Bij asset-based financieringen gaat het vooral om de kwaliteit van uw assets, en in mindere mate om zaken als balans en cashflow. Het verschilt per bedrijf hoeveel waarde deze hecht aan de balans en cashflow. Bij bijvoorbeeld debiteurenfinanciering kijkt men naar het debiteurenrisico. 

Mezzanine financieringen

Mezzanine komt uit de bouwwereld en betekent tussenverdieping. Een mezzaninefinanciering is een achtergestelde lening waarbij schuld en eigen vermogen worden gecombineerd. De lening ligt tussen het bankkrediet en het risicohoudend vermogen. De bank ziet een mezzanine financiering soms als eigen vermogen.

Het combineren van verschillende soorten financieringen

Er zijn heel veel verschillende soorten financieringen op dit moment. Hoe zorgt u voor de juiste financieringsmix? 

Als u meerdere financieringen combineert, moet u letten op de regels van deze financieringen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er in één financiering is afgesproken dat assets niet verpand mogen worden aan andere financiers. Dan kan u de assets niet gaan leasen aan een andere financier. Let dus op welke contracten u al hebt.

Tips voor uw bedrijfsfinanciering

BBN Corporate Finance helpt veel ondernemers bij het vormgeven van hun bedrijfsfinancieringen. We geven een aantal tips over het financieren van uw bedrijfsactiviteiten.

Tip 1: Communiceren met financiers

Communicatie is de sleutel tot een goede samenwerking met uw financiers. Het is belangrijk om alle financiers mee te nemen in uw bedrijfsverhaal. Wat zijn uw doelstellingen en uw verwachtingen? Wat wilt u met uw onderneming bereiken? Zorg ervoor dat jullie zeker van elkaar zijn en jullie verwachtingen op elkaar aansluiten.

Tip 2: Goede scenarioanalyse

Maak een goede scenarioanalyse met alle betrokken partijen. Betrek hier ook een partij bij die uw bedrijf van buitenaf bekijkt. Dit is belangrijk, omdat er anders “bedrijfsblindheid” kan ontstaan. Een partij van buitenaf kan objectief naar uw onderneming kijken.

Tip 3: Evalueren van de huidige bedrijfsfinancieringen

Uit de scenarioanalyse komt naar voren wat uw werkkapitaalbehoefte is en hoe uw cashflow eruit ziet. Op basis daarvan kijkt u naar de balans en financieringen.

Belangrijke vragen die hierbij helpen zijn:

 • Bent u op de juiste manier gefinancierd?
 • Is uw financiering nog toereikend als de onderneming groeit? 
 • Is er mogelijkheid om met uw financier in gesprek te gaan over veranderingen? 
 • Sluiten uw financieringen aan bij de huidige dynamiek van het ondernemen? 
 • Is de manier van financiering nog werkbaar? 
 • Kunt u lang geld op een andere manier financieren, bijvoorbeeld door middel van leases? 

Tip 4: Overweeg andere vormen van bedrijfsfinanciering

Op basis van deze analyse kunt u kijken naar andere vormen van financiering. Denk bijvoorbeeld aan asset based financiering. Durf buiten de traditionele paden van bedrijfsfinanciering te denken, maar let wel op uw andere contracten met financiers. Zorg dat deze niet met elkaar gaan conflicteren. Beoordeel daarom uw financieringscontracten en kijk wat er mogelijk is.

Hoe financiert u bedrijfsactiviteiten in deze onzekere tijden?

De huidige ontwikkelingen liggen buiten onze invloed en daardoor voelen we ons soms machteloos. Maar we kunnen wel het verschil maken in hoe we hiermee omgaan. Wees u bewust van de keuzes die u maakt en communiceer deze met alle betrokken partijen. Zorg dat uw bedrijfsfinancieringen op orde zijn en durf deze te heroverwegen. Zo financiert u bedrijfsactiviteiten in onzekere tijden.

BBN Corporate Finance helpt

Wij helpen organisaties bij het maken van goede scenarioanalyses, zodat ze future-proof zijn. Wilt u een onafhankelijke partij die u adviseert bij uw keuzes in de financiering? BBN Corporate Finance helpt en adviseert u graag. Wij assisteren u bij het vormen van duurzame financieringen en evalueren van klant- en financieringscontracten. Met onze hulp speelt u snel en effectief in op de huidige ontwikkelingen en bent u optimaal voorbereid op de toekomst.