13 maart 2024

Vergroten van markaandeel door strategische overnames

Buy & Build is een groeistrategie die steeds meer aandacht krijgt. Private Equity is al jaren actief met deze strategie, maar ook steeds meer ondernemers in het MKB ontdekken dat deze methode een goede manier is om te groeien. Het is een aanpak waarbij een bedrijf groeit door eerst bestaande bedrijven te verwerven (Buy) en vervolgens deze bedrijven te consolideren en uit te breiden (Build). Deze benadering biedt verschillende voordelen en uitdagingen die het waard zijn om te verkennen.

De Essentie van Buy & Build

Het Buy & Build model draait om het vergroten van marktaandeel en waarde door het overnemen van bestaande bedrijven als alternatief voor organische groei. In plaats van jaren te besteden aan het opbouwen van marktposities, klantenbestanden en infrastructuur, maakt Buy & Build gebruik van bestaande middelen en expertise die al in de overgenomen bedrijven aanwezig zijn. Daarnaast kan er waarde worden toegevoegd door zogenaamde ‘multiple arbitrage: door kleinere ondernemingen te kopen tegen een lagere multiple stijgt de waarde wanneer ze onderdeel zijn van een grotere groep.

Voordelen van Buy & Build

 • Snelle Schaalbaarheid: Door bestaande bedrijven over te nemen, kan een bedrijf snel groeien en marktaandeel verwerven zonder de tijd en middelen te investeren die nodig zijn voor organische groei.
 • Synergiën benutten: Door meerdere bedrijven te combineren, kunnen synergiën worden gerealiseerd op het gebied van operationele efficiëntie, kostenbesparing en klantenbestanden.
 • Toegang tot talent en expertise: Het verwerven van bestaande bedrijven betekent vaak ook het aantrekken van ervaren managementteams en gespecialiseerde expertise die cruciaal kunnen zijn voor de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Uitdagingen en Risico’s

 • Integratiecomplexiteit: Het succesvol integreren van meerdere bedrijven kan een complex proces zijn dat tijd, middelen en veel managementaandacht vereist. Culturele verschillen, technologische integratie en operationele synergiën zijn enkele van de uitdagingen waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen.
 • Financiële Lasten: Het kopen van meerdere bedrijven brengt in veel gevallen extra financiële lasten met zich mee, door de financiering van de overnames. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de financiële structuur van het bedrijf gezond blijft tijdens het Buy & Build-proces.
 • Risico op Mislukking: Niet alle overnames zijn succesvol. Het is mogelijk dat bepaalde overgenomen bedrijven niet de verwachte resultaten opleveren of dat de integratie niet soepel verloopt, wat kan leiden tot verlies van waarde.

Succesfactoren voor Buy & Build

 • Strategische Focus: Een duidelijke strategie en focus zijn essentieel voor het succes van het Buy & Build-model. Het is belangrijk om te weten op welke markten, segmenten of gebieden de focus ligt en welke potentieel over te nemen bedrijven het beste passen bij de langetermijnvisie van het bedrijf dat de overname doet.
 • Grondige Due Diligence: Gedegen onderzoek en due diligence zijn cruciaal bij het evalueren van potentiële overnamekandidaten. Het is belangrijk om de financiële gezondheid, operationele efficiëntie, marktpositie en cultuur van potentiële overnamekandidaten zorgvuldig te beoordelen.
 • Effectieve Integratie: Een succesvolle integratie van overgenomen bedrijven vereist planning, communicatie en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Het opbouwen van een sterke bedrijfscultuur en het benutten van synergiën zijn essentiële aspecten van het integratieproces.

Welke markteigenschappen passen bij een Buy & Build model:

 • Krappe arbeidsmarkt: De term “acquihire” is een samentrekking van de woorden “acquisition” en “hire”. In een krappe arbeidsmarkt kan het aantrekken van personeel door middel van overnames een succesvolle invulling zijn van de Buy & Build strategie.
 • Regionale of lokale focus: Bedrijven in de markt hebben vaak een lokale of regionale focus. Het Buy & Build-model kan worden gebruikt om regionale spelers te verwerven en een nationale of zelfs internationale aanwezigheid op te bouwen.
 • Gefragmenteerde markt: Een markt met veel kleine tot middelgrote spelers zonder duidelijke dominante marktleider. De aanwezigheid van veel kleinere spelers biedt kansen voor consolidatie door middel van acquisities. De afgelopen jaren zijn veel gefragmenteerde markten geconsolideerd denk bijvoorbeeld aan ICT dienstverleners, gezondheidszorg (tandartsen, apotheken, dierenartsen) of installatiebedrijven. 
 • Consolidatie van de keten: Wanneer de markt van je toeleveranciers of klanten consolideert neemt hun behoefte toe om met grotere ondernemingen zaken te doen. Omdat zij bijvoorbeeld bij één partij diensten of producten willen inkopen of een landelijke dekking eisen. Een voorbeeld hiervan is de markt voor vastgoedonderhoud ondernemingen. Toen de markt van woningbouwverenigingen consolideerde nam de behoefte naar grotere vastgoedonderhoud ondernemingen toe. Dit leidde tot een consolidatieslag in deze markt.

Conclusie

Het Buy & Build model is een krachtige strategie voor bedrijven die willen groeien en hun marktpositie willen versterken, ook in het MKB. Door bestaande bedrijven te verwerven en deze effectief te integreren, kunnen bedrijven synergiën benutten, diversifiëren en waarde creëren voor alle belanghebbenden. Echter, het succes van Buy & Build hangt af van een doordachte strategie, grondig onderzoek en effectieve executie van integratieplannen. Met de juiste aanpak kan het Buy & Build model een waardevol instrument zijn voor zakelijke groei en ontwikkeling.

Wanneer je als ondernemer denkt aan het uitrollen van een Buy & Build strategie is het aan te raden om een goede adviseur in de arm te nemen die markt kent en kan helpen bij het vormgeven van de strategie.