7 september 2022

Hoe voorkomt u een tekort aan financiering in uw bedrijf?

Hoe voorkomt u een tekort aan financiering?

Een tekort aan geld en financiering dreigt voor de arbeidsmarkt. Door de schuldenlast vanuit de coronacrisis en de groeiende tekorten in de markt hebben organisaties steeds vaker te weinig geld beschikbaar. Hoe voorkomt u een tekort aan geld en waar zoekt u nieuwe financieringen?

Ontwikkelingen in de financieringsmarkt

Door de coronacrisis hebben bedrijven weinig buffers. Ook zijn de schulden toegenomen. Doordat bedrijven momenteel weer op volle kracht draaien en beginnen met winst maken, moeten ook deze schulden worden afgelost. Daarnaast neemt het werkkapitaal toe, leggen we buffers aan en stijgen de prijzen. Dit alles leidt tot een enorme liquiditeitsdruk.

We dragen de lasten van stijgende rente, inflatie en energieprijzen. Ook de beschikbaarheid van energie staat onder druk. Hierdoor wordt de markt onvoorspelbaar. Het is haast onmogelijk om een plan voor de langere termijn te maken. We moeten flexibel en wendbaar zijn, maar hierbij bereiken we ook een grens. Hoe gaat u als ondernemer om met deze constante onzekerheid?

De economie en samenleving staan op scherp

Over het geheel bekeken nemen de lasten voor het bedrijfsleven toe. Het verdienmodel staat onder druk en dit heeft ook invloed op de marges van bedrijven. De banken moeten zich houden aan veel regels, waardoor financiering van hun klanten erg lastig is. Dit alles vormt een grote uitdaging voor het bedrijfsleven.

Grote behoefte aan werkkapitaal

In het mkb neemt de behoefte aan werkkapitaal in de komende tijd alleen maar toe. We zien veranderingen in de supply chains. We halen sourcing van minder ver, waardoor we nieuwe leveranciers krijgen die korte betaalcondities hanteren. Ook klanten voeren de rek op, waardoor de periode van inkoop tot het moment waarop het geld op uw rekening staat steeds langer wordt. Terwijl veel bedrijven het water aan hun lippen hebben staan op het gebied van schuldenlast, houdbaarheid en de onvoorspelbaarheid ervan. 

“Durf ook eens te zeggen dat u niet kunt leveren, dat is het nieuwe normaal.” 

Een oplossing voor het probleem is het bufferen van meer voorraad en goed communiceren met klanten en leveranciers. Hanteer een aanbetaling voor klanten die ver vooraf bestellen. En durf ook eens te zeggen dat u niet kunt leveren. In deze tijden moeten jullie elkaar helpen. Wilt u succesvol zijn in beschikbaarheid van materiaal en mensen? Dan is het zeer belangrijk om een goede relatie met klanten en leveranciers te hebben.

Goed ondernemerschap zorgt voor financiering

Beschikt u over goed ondernemerschap? Dat is goed overleggen met alle partijen die ertoe doen, daarin investeren en continu samen afstemmen. Samenwerking is de weg uit deze situatie en leidt altijd tot een hogere economische opbrengst.

Een toekomstbestendige strategie voor financiering

Wat is op dit moment belangrijk voor uw bedrijf?

 • Zorg dat uw winstmarge op peil blijft;
 • zorg dat u een goede businesscase bouwt;
 • zorg dat u voldoende financiering achter de hand hebt.

U moet op dit moment veel meer met de toekomst bezig zijn. U moet de winst op peil houden, maar hoe doet u dat? Hoe berekent u de prijzen door?

Hoe houdt u de winstmarge op pijl?

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. U kunt het een-op-een doorbelasten, maar dan betalen de burgers de prijs. De inflatie zal ook wat minder tijdelijk zijn dan we denken. Wat speelt er allemaal in de wereld en hoe gaan we daarmee om? Op basis daarvan moeten we dagelijks een strategie maken, afhankelijk van onvoorspelbare situaties.

Hoe bouwt u een goede businesscase?

In het mkb zijn veel ondernemers al met de toekomst bezig. Vaak is dit nog informeel, terwijl het echt een deel van de bedrijfsvoering moet zijn. Wat kunt u als ondernemer doen?

 • Ga op zoek naar klankborden om periodiek naar de situatie te kijken. 
 • Ga maandelijks evalueren, met discipline en structuur. 
 • Bespreek de businesscase met betrokkenen.

De oplossing is niet altijd groei. Sommige bedrijven moeten gaan krimpen, stoppen of iets heel anders gaan doen. Richt u vooral op de dingen die goed gaan en waarmee u geld verdient. De rest ontwikkelt u verder of stoot u af. Zo komt u bij de levensvatbare kern van uw bedrijf, het deel waar u genoeg middelen en mensen voor hebt. 

Heeft uw bedrijf een grote schuldenlast? Wees dan reëel, schaam u niet en bedenk uzelf dat u niet alleen bent. Er zijn volgens de KvK 200.000 ondernemingen minder levensvatbaar. Kijk naar uw businesscase en wat uw toekomstmogelijkheden zijn. Ga in gesprek met uw schuldeisers en maak een plan. Vaak is een combinatie van oplossingen nodig, zoals het aantrekken van nieuw geld en schulden saneren.

Hoe zorgt u voor voldoende financiering?

Hoe zorgt u ervoor dat u voldoende geld heb om te overleven? Hieronder zet ik de mogelijke financieringsbronnen op een rij:

 • Bank;
 • Leasemaatschappijen;
 • Subsidieverstrekking voor energietransitie;
 • Informele kapitaalverstrekkers;
 • Strategisch investeerders;
 • Overnames.

De bank heeft te maken met een enorme regeldruk en daarnaast neemt de kostprijs van geld toe. Toch is dit nog steeds een bron voor werkkapitaal en leasing, maar dan moet je vermogen wel op orde zijn. Gelukkig zijn er ook veel andere bronnen van financiering beschikbaar. De komende tijd moeten we openstaan voor alternatieven.

Hoe voorkomt u een tekort aan financiering in uw bedrijf? Een positieve kijk op de toekomst.

Vandaag is de realiteit anders dan een jaar geleden. Veel factoren zijn onzeker, maar dat betekent niet dat je niet moet ondernemen. Sta reëel in de markt en pak de kansen die er zijn. Weet waar je staat en speel in op veranderingen. Op die manier is het heel leuk om een toekomstplan te maken, want er zijn voldoende oplossingen die ervoor zorgen dat je verder kan.

Zorg dat je winstmarge op peil blijft, bespreek vaak je strategie en verken alternatieve financieringsbronnen. Durf ook tegen klanten te zeggen dat iets niet lukt en blijf in overleg met alle betrokkenen. Zo bereid je je voor op de toekomst. Want een tekort aan geld voorkomen kan zeker, maar een tekort aan geld wegnemen is in de huidige markt een stuk lastiger.

Advies nodig over bedrijfsfinanciering? BBN helpt.

De huidige ontwikkelingen zorgen voor een hoop onzekerheid en spanning. Het is moeilijk om te bepalen wat u als ondernemer moet doen. BBN Business Improvement helpt u graag bij het bepalen van een toekomststrategie.

Hoe zorgt u dat u genoeg financiering hebt? Dit is een lastige kwestie in de huidige markt. Wij helpen u graag bij het vormen van een duurzaam plan van aanpak en geven advies over hoe u om kunt gaan met een tekort aan financiering. Gaat u groeien, krimpen of helemaal een andere kant op? Ga er met onze experts over in gesprek. 

Neem vandaag nog contact met ons op. We kijken graag samen naar de toekomst van uw bedrijf. Zodat u ook bij onzekerheid in de markt de aanwezige kansen ziet.