12 juli 2023

Private equity: wat betekent het voor uw bedrijf?

Private equity is populair en er zijn steeds meer fondsen die dit aanbieden. Wat betekent het om private equity binnen te halen? Voordat we de wereld van private equity inspringen stellen we onszelf de volgende vraag: op welke manieren kunt u investeerders vinden?

Andere investeringsmogelijkheden

Veel ondernemers beginnen met het aanspreken van de bank als ze extra kapitaal willen binnenhalen. Maar er zijn steeds meer mogelijkheden. In de afgelopen jaren zijn er veel financieringspartijen bij gekomen. Zo is er bijvoorbeeld crowdfunding en crowdfunding gespecialiseerd in vastgoed. 

Mezzanine kapitaal. Wat is dat?

Ook het mezzaninekapitaal erg in opkomst. Dit is een soort tussenverdieping: het zit tussen een aandelenkapitaal en een bankfinanciering in. Het heeft kenmerken van een bankfinanciering, maar ook een risicodragend karakter. 

Subsidies en risicodragend geld van investeerders

Wat veel ondernemers onaangeroerd laten, zijn de subsidies. Er zijn heel veel subsidies, ook op Europees niveau. Het is interessant om te kijken waar u aanspraak op kunt maken. Dan is er natuurlijk ook nog het risicodragend geld van investeerders. De investeerdersmarkt is breed. Het begint met FFF, de friends, family en fools. Er zijn uiteraard nog meer mogelijkheden. U zoekt investeerders tussen de informals en vergeet ook de regionale ontwikkelingspartijen niet. Dat zijn partijen die ondersteuning bieden aan bedrijven in hun regio. 

Private equity: wat is het?

Vandaag hebben we het over private equity. Private equity is een alternatieve beleggingscategorie die investeert in private bedrijven. Private equity bedrijven halen geld op bij institutionele beleggers en vermogende particulieren en gebruiken dat geld vervolgens om bedrijven te kopen en verkopen. Ze investeren doorgaans in volwassen bedrijven met stabiele kasstromen die ze verbeteren met operationele veranderingen of financiële engineering.

Is private equity hetzelfde als venture capitalist? 

Vaak worden private equity en venture capitalist door elkaar gebruikt. Dat is verwarrend, want het is niet hetzelfde. Venture capitalists investeren meestal in jongere bedrijven, terwijl private equity partijen voor gevestigde bedrijven met een verdienmodel gaan. Bij VC (venture capital) is er een hoger risiconiveau. Dat ziet u terug in hun waardering en hun investeringsvoorwaarden. De bedragen zijn over het algemeen wat lager bij VC, omdat deze in jonge bedrijven investeren. VC is erg actief op de technologische markt, omdat ze graag investeren in bedrijven die in ontwikkeling zijn. De meeste VC bedrijven zijn gespecialiseerd in een bepaalde markt.

Wanneer kiest u voor een private equity?

Dat is afhankelijk van de fase waarin u zit. Er zijn verschillende redenen waarom een ondernemer voor private equity kiest:

  • als u uw bedrijf wilt laten groeien en de bancaire financiering beperkt is
  • als u niet alleen een financiering wilt aantrekken, maar ook een partner met kennis en kunde nodig heeft

Private equity: een betrokken partij die met u meedenkt

Een investeerder is een betrokken partij die u overal bij betrekt. Alle investeerders brengen kennis en kunde mee in verschillende mate. Wat erg belangrijk is voor een private equity partij is een managementteam. Wie zitten er in het managementteam en werkt het goed? 

Als dat niet zo is, gaat de private equity partij zich heel betrokken opstellen om dit managementteam te volgen. Een private equity partij gaat over het algemeen niet op uw stoel zitten. Daar hebben ze geen tijd voor en daar zijn ze niet op ingericht. Er moet een goede ondernemer zijn die de kar gaat trekken. 

Pre-exit: overname in verschillende fasen

Waarom kiest een ondernemer er dan niet voor om het bedrijf als geheel te verkopen? U krijgt er met private equity een partner bij, maar het is geen volledige overname. Veel ondernemers kiezen tegenwoordig voor de pre-exit. Het houdt in dat u een deel van het bedrijf verkoopt aan een private equity partij. 

U haalt een betrokken investeerder aan boord die u gaat helpen om het bedrijf verder te laten groeien. Een groot deel van de investering stopt u in het bedrijf, maar het andere deel kunt u naar u toe trekken. Dus eigenlijk verkoopt u uw bedrijf bij een pre-exit niet in één keer, maar in drie, vier of nog meer keren. Door een deel van de investering naar u toe te halen heeft u al een deel van het geld veiliggesteld. 

Wanneer is een bedrijf aantrekkelijk voor private equity?

In welke markt zit uw bedrijf? Is het schaalbaar? Het bedrijf moet in ieder geval een gevestigde marktpositie hebben, of deze moet makkelijk te behalen zijn. Een investeerder kiest altijd voor rendement. Het is geen liefdadigheid. De rendementsverwachtingen van een investeerder is ongeveer 20% return on equity. Een investeerder heeft altijd al nagedacht over wanneer ze er weer uit stappen. De meeste partijen investeren voor 5 tot 7 jaar. 

Een private equity investeerder krijgt zijn middelen via andere investeerders. Dat zijn pensioenfondsen, banken, verzekeraars of ondernemers. Daarmee wordt de afspraak gemaakt dat de investeringsperiode 5 tot 7 jaar duurt. Daarna moet het geld met een rendement teruggegeven worden. Dat verschilt natuurlijk per partij. Er zijn ook fondsen die doorlopend zijn, die hebben geen afwikkeling aan het einde. 

Een sectorgerichte strategie

De belangrijkste reden voor private equity partijen om te investeren in uw bedrijf is bedrijfsgroei. De meeste private equity partijen hebben een sectorfocus. In die sector doen ze een grote investering. Dat wordt hun groeiplatform. Daaraan voegen ze andere, aanvullende bedrijven toe. Deze noemen we de add-ons. Het spel dat ze dan spelen is dat ze door aanvullende overnames doorgroeien naar een bedrijf dat nog groter is. Wanneer die bedrijven groeien zijn ze weer interessanter voor een grotere private equity partij en wordt het daaraan verkocht. Dat is in veel gevallen het exitmodel: ze stappen uit en het bedrijf wordt gekocht door een grotere private equity partij. Die helpt het bedrijf weer naar de volgende fase.

EBITDA en de winstgevendheid

In de markt wordt vaak gesproken over EBITDA multiples. EBITDA is de afkorting van een Engelse term, namelijk: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (EBITDA). In het Nederlands vertaalt: de winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen. Het is een maatstaf voor de operationele winstgevendheid van een bedrijf. Hoe kleiner een bedrijf, hoe kwetsbaarder deze EBITDA is. Investeerders kunnen deze EBITDA omhoog brengen en daardoor de waarde van een bedrijf vergroten. Dat is de eerste winst voor een private equity partij.

Wat zijn de positieve aspecten van private equity?

Het positieve is dat u meer kapitaal krijgt. Hierover hoeft u geen rente en aflossing te betalen: het is risicodragend kapitaal. Er worden geen zekerheden verstrekt. Veel private equity partijen hebben door hun sectorfocus expertise in de markt. Ze hebben verstand van zaken en ze kunnen de ondernemer helpen. Zo’n partij heeft ook meer analysekracht. Ze kijken met u mee naar operationele verbeteringen en efficiëntie-doorvoeringen. De ondernemer kan zich echt focussen op het ondernemen. De private equity partij regelt de exit van de investering.

Met welke negatieve aspecten moet u rekening houden?

U verliest uw eigenaarschap voor een deel. U bent gewend om zelfstandig het bedrijf te leiden en nu krijgt de aandeelhouder ook een plek in uw bedrijf. De invloed van de investeerder groeit naarmate hij een groter deel van uw bedrijf overneemt. Er is een groot verschil tussen een investering in een meerderheidsaandeel of een minderheidsaandeel. U moet zich realiseren dat u met het binnenhalen van een private equity investeerder ook een mede-eigenaar binnenhaalt, waarmee u in meerdere of mindere mate moet overleggen over uw bedrijf. Kijk eens in de spiegel en stel de vraag: is dit echt iets voor mij? Kunt u daarmee omgaan?

Samenwerken met een private equity partij

Vaak worden er maximale investeringen afgesproken op het gebied van bijvoorbeeld salarissen. Om al deze overleggen in goede banen te leiden, is het belangrijk dat u een goede klik heeft met de investeerder. Er is een tijd geweest dat private equity een slechte naam had. Ze werden de sprinkhanen genoemd. Dat zien we al jaren niet meer terug, het gros van de mkb-investeringspartijen is eerlijk, heeft gevoel voor ondernemerschap en wil het bedrijf echt verder laten groeien. Ze willen er gezamenlijk een succes van maken.

Op zoek naar een private equity partij

De meeste investeerders zijn lid van de NVP en staan op de website. Hier kunt u een testje doen om te zien welke partij het beste bij u past. U kunt ook ons bedrijf, BBN Finance, inschakelen voor advies.

Het kennismakingsgesprek: een goede voorbereiding

Dan komt er een eerste gesprek met de investeerder. Hoe bereidt u zich hier op voor?

U moet een goede analyse voor uw bedrijf maken. Dat doet u het beste met een objectieve partij die uw plus- en minpunten in kaart brengt. Dat is belangrijk, zodat u zelf weet waar u staat. Bent u aan deze stap toe? De investeerder vraagt vaak naar deze analyse. 

Verder is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat u uw administratie op orde hebt. Op het moment dat u de gesprekken aangaat en er een bieding komt, volgt er nog een due diligence. Dat is het bekende boekenonderzoek. Daarvoor moet u uw huiswerk goed gedaan hebben. 

Verlies uw bedrijf niet uit het oog

U bent bezig met een investeerder, maar moet ook uw bedrijf draaiende houden. Wij zien vaak dat de omzetcijfers teruglopen. Verlies uw bedrijf niet uit het oog en neem eventueel een partner in de arm die u kan helpen bij het binnenhalen van de private equity. Zo blijft u zich ook tijdens de gesprekken richten op de bedrijfsvoering van uw bedrijf.

BBN helpt u in het hele proces

Wilt u weten of het aantrekken van private equity bij uw bedrijf past? Heeft u behoefte aan een objectieve en frisse blik? Neem dan contact op met één van onze adviseurs, zodat wij u kunnen helpen bij uw zoektocht naar een investeerder.