11 april 2023

Zakelijke dienst­verlening en bedrijfs­overnames

Zakelijke dienstverlening en bedrijfsovernames

Hoe gaat het met de zakelijke dienstverlening? Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van bedrijfsovernames? Jan van der Maale van BBN Corporate Finance spreekt Han Mesters van ABN AMRO over overnames en fusies in de zakelijke dienstverlening.

Liever luisteren? Beluister deze aflevering van de podcast ‘Tussen de Bedrijven Door’ hier:

Twee belangrijke stellingen over bedrijfsovernames

Han Mesters is specialist in zakelijke dienstverlening. We leggen hem twee stellingen voor. Stelling 1 is “Overnames zijn geen keuze, maar een noodzakelijk kwaad”.

Hier is Han het mee eens. 

Stelling 2 is: “Overnames zijn killing voor innovatieve bedrijven”. Deze stelling is moeilijker om te beantwoorden. Han zegt hierover: “De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden, maar het cultuurelement is zo belangrijk dat ik toch ja zeg.”

Deze twee stellingen dienen als leidraad voor de podcast over bedrijfsovernames in de zakelijke dienstverlening.

Ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening

Er spelen veel ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening. Overnames en fusies (M&A) staan hoog op de agenda. Ook vindt er veel consignatie plaats binnen de markt. Vooral in de gefragmenteerde markt van uitzendbureaus is veel beweging te zien. Wist u dat er ruim 15.000 uitzendbedrijven zijn in Nederland? Deze markt is zo opgedeeld dat die overnames en consignatie al heel lang bezig zijn. Onder uitzendbedrijven vallen alle hr-services: van payrolling tot detachering. 

Veranderingen in verdienmodel

De uitzendbedrijven werken volgens een open boek cultuur. Ze laten de kostenstructuur aan de klant zien en vragen een marge. Veel bedrijven willen daarom hun toegevoegde waarde nog meer benadrukken, zodat ze een hogere marge krijgen. De salesafdeling moet de stap maken naar strategic advisor en gaan kijken naar de behoefte van de klant.

Redenen voor bedrijfsovername

Op de overnamemarkt speelt het personeelsdossier een grote rol. Bedrijven willen door middel van een overname meer personeel binnenhalen. Dat is logisch, want de arbeidsmarkt is nog steeds ontzettend krap. Een andere reden voor bedrijfsovername is het krijgen van een nieuwe eindmarkt. Bedrijven willen hun risico gaan spreiden en een grotere footprint in Nederland. 

De zakelijke dienstverlening gaat internationaal

Binnen de zakelijke dienstverlening komen ook steeds meer internationale overnames voor. Hoe komt het dat Nederland internationaal gezien interessant is? Nederlandse bedrijven zijn op de internationale markt vrij goedkoop. Andersom is een internationale overname voor een Nederlands bedrijf interessant, omdat er veel meer geld in die markt zit.

Grotere overnames worden normaler

We zien veel grotere overnames. De buy and build strategie wordt ook nog veel gebruikt, maar we zien wel een kentering. De integratie van een kleine bedrijfsovername duurt vaak lang. Soms wel even lang als de overname van een groter bedrijf. Daarom denken bedrijven eerder aan een grotere overname. Natuurlijk zit hier een groter risico aan, waardoor uw due diligence nog sterker moet zijn. 

Bedrijfsovernames zijn noodzaak

Bij grote bedrijven ontstaat een bijzonder proces. Ze groeien, groeien en groeien tot ze niet meer verder kunnen. Vervolgens moeten de aandeelhouders tevreden gehouden worden. Ze worden nu gedwongen tot bedrijfsovername, omdat ze alleen niet meer verder kunnen groeien. Een bedrijfsovername is dus vaak een noodzaak. 

Wat zijn de grootste valkuilen bij bedrijfsovernames?

Bedrijven zijn vaak net iets te ongeduldig en schakelen snel. Het is altijd belangrijk om rustig te bekijken of een bedrijfsovername wel bij u past. Begrijpt u het businessmodel? Of moet u zich hier eerst verder in verdiepen?

Wetten en regels

Verdiep u ook goed in de wetten en regels. Let hierbij vooral op de nieuwe duurzaamheidsverplichtingen. Kan uw overnamepartner hier nu en over enkele jaren aan voldoen? Dit wordt in de toekomst zeker een belangrijke factor. 

Blijf innovatief

Wanneer uw bedrijf opgaat in een groter bedrijf, wordt innovatie minder gestimuleerd. Er zijn meer regels, kaders en risicomanagement. Blijf innovatie toch stimuleren en zorg dat er ruimte is voor nieuwe ideeën.

Past de organisatiecultuur bij elkaar?

Maar de grootste valkuil is een mismatch in bedrijfscultuur. Uw medewerkers moeten gaan samenwerken met medewerkers van een ander bedrijf. Wanneer de organisatiecultuur te veel verschilt, kan dit heel moeilijk worden. 

De rol van een klein bedrijf in een bedrijfsovername: 3 tips

Uiteindelijk nemen de grote bedrijven de kleinere mkb’ers over. Wat is de rol van de kleinere dienstverlener in het geheel? We geven u drie tips:

  1. Denk goed na over uw bedrijfscultuur. Dit is uw USP, want een groot bedrijf heeft hier minder invloed op. Creëer een warme en menselijke cultuur.
  2. Zorg dat uw organisatie intern op orde is. Denk hierbij aan schaalbaarheid en de mogelijkheid om te groeien.
  3. Houd stabiliteit in de top van uw organisatie. Is er een goed MT dat waarde toevoegt? Of is uw hele organisatie afhankelijk van één eigenaar?

De zakelijke dienstverlening in Nederland doet het goed

Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen? Han heeft hierover een duidelijke mening: “Vanuit de overheid is er vaak veel kritiek op Nederlandse ondernemers. Ze groeien onvoldoende door en zijn weinig bezig met opschaling. Maar tegelijkertijd is de Nederlandse markt heel innovatief.” Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die problemen oplossen met een tijdelijke zzp-structuur. De jonge generatie onderneemt op een moderne manier die helemaal van nu is.

Nederlandse ondernemers hebben daarnaast een fijne werkcultuur. We houden niet van hiërarchie, zijn informeel, we durven ons uit te spreken en zorgen goed voor elkaar. Op de internationale markt doen deze eigenschappen het heel goed.

3 kansen voor zakelijke dienstverleners in bedrijfsovernames

Welke kansen zijn er voor zakelijke dienstverleners op het gebied van bedrijfsovernames?

Denk aan employer branding

Zorg dat u zichtbaar bent voor iedereen. Dat heeft veel voordelen. U wordt direct bekend bij nieuwe werknemers en zet uw bedrijf in de markt voor toekomstige samenwerkingen.

Luister naar uw medewerkers

Gebruik uw medewerkers als ambassadeurs. Niet alleen om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar ook om nieuwe ideeën te signaleren in de markt. Wat speelt er en welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor uw bedrijf?

Denk aan internationale samenwerkingen

Beperk uzelf niet tot Nederland, maar denk hierbij wel aan de geopolitieke verhoudingen. Door alle ontwikkelingen is een Europese samenwerking of overname de veiligste keuze. 

BBN helpt zakelijke dienstverleners

BBN heeft goed zicht op de ontwikkelingen en trends in de zakelijke dienstverlening. Onze specialisten helpen u bij het bedenken en uitvoeren van creatieve oplossingen. Samen bekijken we hoe u het beste met een mogelijke overname kunt omgaan.

Wat zijn uw kansen op de zakelijke overnamemarkt? Waar kunt u verbeteringen doorvoeren? Ga met onze experts in gesprek over de toekomst van uw bedrijf. BBN Business Improvement helpt en adviseert u graag. Met onze hulp bent u optimaal voorbereid op de toekomst.