Piet Wessels

Partner

BBN portret Piet Wessels

Piet Wessels is technisch bedrijfskundige en 20 jaar actief als adviseur. Zijn specialisme is het begeleiden van bedrijven in financieel zwaar weer. Zijn kritische analyse van cijfers en organisatie vormen de basis voor een realistisch herstelplan. Hij is daarbij een kritisch klankbord voor de directie. Daarnaast begeleidt hij ondernemingen bij hun groeiambities en overnames.

Piet is een betrokken en gedreven adviseur. Hij maakt zich het dossier snel eigen en maakt zaken inzichtelijk; de huidige situatie en ook de consequenties van de nieuwe koers. Dit inzicht geeft rust en is de basis voor de toekomst. Daarnaast is hij een enthousiaste medestander voor de ondernemer.

Eerst het doel, dan de route. Ik vind het een uitdaging om samen met de ondernemer een nieuw doel te formuleren. Om met oog voor de huidige waarden van het bedrijf weer nieuwe noodzakelijke toekomstperspectieven te definiëren. En vervolgens op basis van een kritische analyse van de huidige situatie, een concreet plan uit te werken om daar te komen.
Associate
Associate
Associate
Consultant Finance Trainee
Partner
Corporate Finance adviseur
Consultant