Bedrijfs-waardering

Een waardebepaling voor uw bedrijf is de basis voor succesvolle transacties

Of u nu een belang in uw onderneming wil overdragen, medewerkers wil laten participeren, uw onderneming wil verkopen of inzicht wil krijgen in de waarde van een potentiële overnamekandidaat; een waardebepaling van het bedrijf vormt de basis.

Waardebepaling voor uw bedrijf

Een waardebepaling voor uw bedrijf geeft inzicht in de waarde bepalende elementen en kwetsbaarheden van uw onderneming.

De strategie van uw onderneming heeft invloed op de bedrijfswaarde. Wilt u uw bedrijf verkopen of bent u klaar voor de volgende groeifase? Bij een bedrijfswaardering wordt vooral gekeken naar de toekomstverwachtingen. Vandaar dat u moet nadenken over de koers die u wilt varen.

Doeleinden van de waardebepaling voor uw bedrijf

Een bedrijfswaardering kan voor meerdere situaties interessant zijn. Het komt veel voor dat een waardering wordt uitgevoerd bij de aan- of verkoop van een bedrijf. Maar het kan ook zijn dat u een waardering nodig heeft bij fiscale vraagstukken, zakelijke geschillen, een financieringsaanvraag of een faillissement.  

In veel van deze gevallen volstaat een indicatieve waardebepaling waardoor de kosten een stuk lager zijn. BBN Corporate Finance heeft uitgebreide ervaring met bedrijfswaarderingen en bespreekt graag wat in uw situatie de beste aanpak is.

Bedrijfswaarde bepalen: zo doen we dat

De waarde van een onderneming wordt mede bepaald door de markt- en concurrentiepositie van uw bedrijf, de risicospreiding, schaalvoordelen, competenties van het management en de financiële prestaties. Wij bepalen de waarde van uw bedrijf waarbij wij niet alleen kijken naar de toekomstige kasstromen, maar ook naar recente transacties in uw sector.

De waarde van uw bedrijf is afhankelijk van verschillende elementen.